Imagoterapia – Terapie

” Imagoterapia (Hipnoza) jest jedną z najciekawszych metod terapeutycznych. Wiemy jak wielką rolę odgrywa sugestia w medycynie. Często o skuteczności leku decyduje wiara w jego działanie. Jest bardzo ważną rzeczą żeby chory uwierzył w sugestię i mógł ją przyjąć jako coś co przyniesie mu oczekiwaną pomoc. Dzięki wprowadzeniu organizmu pacjenta w stan koncentracji na sobie, można wzmocnić w nim wszystkie siły, które pomogą mu zdrowo żyć, łatwo kontaktować się z ludźmi i bez strachu uczyć się nowych rzeczy. Indywidualnie dobrane afirmacje hipnotyczne wyzwalają w pacjentach optymizm, siły samoleczące, pogodne spojrzenie na przyszłość, ułatwiają wyznaczenie sobie wymarzonych celów życiowych.”

dr Andrzej Kaczorowski

UWALNIANIE Z NAŁOGÓW

 • alkoholowego, 
 • nikotynowego, 
 • narkotykowego,
 • pociągu do hazardu,
 • komputeromanii,
 • kleptomanii,
 • seksomanii i innych,

LECZENIE ZA POMOCA IMAGOTERAPII ( HIPNOZY )

 • chorób psychosomatycznych,
 • zaburzeń psychoseksualnych,
 • oziębłości seksualnej
 • nerwic,  lęków,
 • stanów po stresowych, 
 • depresji, 
 • tików, 
 • bezsenności,
 • napięć emocjonalnych,
 • moczenia nocnego u dzieci,
 • bólów niewiadomego pochodzenia,

USUWANIE

 • bólu po przebytych chorobach, 
 • zabiegach, operacjach,
 • wypadkach oraz bólów niewiadomego pochodzenia o podłożu nerwowym.

 REGULACJIA

 • zaburzeń odżywiania poprzez hipnozę skierowaną przeciw nadwadze, 
 • otyłości, bulimii i anoreksji, 
 • włącznie z usuwaniem ich przyczyn.

WZMACNIANIE                        

 • pamięci, koncentracji i procesów efektywnego uczenia się,
 • doskonalenie umiejętności łatwego wypowiadania się, 
 • zmniejszenie tremy przedegzaminacyjnej lub publicznym wystąpieniem,
 • doskonalenie umiejętności przemawiania w czasie wystąpień publicznych i imprez estradowych.

PRZYPOMINANIE W HIPNOZIE

 • zapomnianych sytuacji i rzeczy,
 • traumatycznych przeżyć,
 • wypadków, zdarzeń wywołanych przyczynami zewnętrznymi, np. amnezją, utratą przytomności itp.

ZAPOMINANIE

 • tragicznych przeżyć i dramatycznych sytuacji życiowych,
 • trudnych zdarzeń, przykrych zawodów miłosnych,
 • traumatycznych doznań itp.

POBUDZANIE

 • sprawności seksualnej,
 • usuwanie przyczyn zahamowań seksualnych, 
 • impotencji i oziębłości płciowej,
 • stymulowanie leczenia zaburzeń o podłożu nerwicowym i nawykowym.

WZMACNIANIE

 • systemu odpornościowego,
 • silnej woli życia,
 • chęci powrotu do zdrowia,
 • poczucia wiary w siebie,
 • wyzwolenie optymizmu oraz pozytywnego myślenia i działania.

ZNIECZULENIE – ANALGEZJIA

 • czyli znieczulenie bólów czasowe i trwałe (odczywane tylko w formie przytłumionej),
 • wywoływanie niewrażliwości na ból,
 • przygotowanie hipnotyczne (w formie naturalnej narkozy) przed zabiegami, operacjami i porodami.


REGRESJA wieku, czyli cofanie pamięci wstecz do głębokiego dzieciństwa w celach terapeutycznych.


REGRESJA REINKARNACYJNA, czyli cofanie wstecz w istnienie innych wymiarów w celach terapeutycznych i poznawczych.


PROGRESJA wieku, czyli wywoływanie przyszłości w hipnozie, np. jasnowidzenie.